جملات زیبا و تاثیر گذار http://matn70.mihanblog.com 2018-05-23T01:01:16+01:00 text/html 2018-02-14T15:58:50+01:00 matn70.mihanblog.com ... ... ولنتاین مبارک http://matn70.mihanblog.com/post/937 <div><br></div><div><font size="4">ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ولنتاین ﺭﻭﺯ ﻋﺸﻖ ﺍﺳﺖ . . .<br>ﻣﻦ ﻧﻪ ﻋﺸﻘﯽ ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ ﻭ ﻧﻪ ﺍﺣﺴﺎﺳﯽ . . .<br>ﯾﮏ ﻣﺸﺖ ﻧﻘﺎﺏ . . . !<br>پیشاپیش ﺭﻭﺯ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﻣﺒﺎﺭﮎ ...</font><br></div><div><br></div><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/422/1265245/1.jpg" alt="" width="459" vspace="0" hspace="0" height="459" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><br></div><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/422/1265245/2.jpg" alt="" width="459" vspace="0" hspace="0" height="459" border="0" align="bottom"></div><div><br></div> text/html 2017-07-06T12:30:42+01:00 matn70.mihanblog.com ... ... عکس پروفایل برای اسم معین http://matn70.mihanblog.com/post/935 <font class="text4"><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/673/2018168/photo20170529212927.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4">عکس پروفایل اسم معین،طراحی گرافیکی اسم معین،عکس پروفایل معین،عکس پروفایل برای اسم معین</font></font></font></div></font> text/html 2017-07-06T10:37:40+01:00 matn70.mihanblog.com ... ... حقیقت تلخ http://matn70.mihanblog.com/post/934 <div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/422/1265245/photo20170706020102.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3">باید مثل پشت بالش باشی</font></div><div align="center"><font size="3">سرد که باشی خواستنی تری</font><br></div> text/html 2017-06-23T21:24:58+01:00 matn70.mihanblog.com ... ... عشق زیبا http://matn70.mihanblog.com/post/933 <div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/673/2018168/photo20170622023346.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3">قسم به عشق<br>که هیچ به دل نشسته ای<br>ز دل نخواهد رفت...</font><br></div> <br> text/html 2017-06-23T21:14:05+01:00 matn70.mihanblog.com ... ... رنگ کردن دنیا http://matn70.mihanblog.com/post/932 <div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/673/2018168/photo20170623022834.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3">من و دنیا همدیگرو رنگ میکنیم<br>من با مداد سیاه، دنیا با مداد سفید!<br>من روزهای اونو اون موهای منو</font></div> text/html 2017-06-23T21:06:48+01:00 matn70.mihanblog.com ... ... آرزوی بچگیهام http://matn70.mihanblog.com/post/931 <div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/422/1265245/photo20170623022959.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3">یادم نیست بچه که بودم چه آرزویی داشتم<br>ولی<br>یادمه اینی که هستم آرزوی بچگیهام نبود...<br></font></div> text/html 2017-06-23T21:04:39+01:00 matn70.mihanblog.com ... ... رابطه http://matn70.mihanblog.com/post/930 <div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/673/2018168/photo20170623023029.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="4">رابطه مثل الاکلنگ میمونه<br>باید نوبتی یکی کوتاه بیاد<br>اگه همیشه فقط یک نفر کوتاه بیاد<br>هر دو نفر زده میشن<br>یکی از بالا موندن<br>و دیگری از پایین موندن</font></div> text/html 2017-06-17T20:15:24+01:00 matn70.mihanblog.com ... ... آشپزخانه ساده و زیبا http://matn70.mihanblog.com/post/929 <div align="center"><font size="3">دكوراسیون داخلی اشپزخانه</font><br><br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/661/1982412/photo20170512011028.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></div> text/html 2017-06-17T20:03:02+01:00 matn70.mihanblog.com ... ... دکوراسیون زیبا http://matn70.mihanblog.com/post/928 <div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/661/1982412/photo20170514010723.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><font size="3">طراحی مدرن و متفاوت برای اتاق&nbsp; مَستر با دیوارنماهای چوبی و نورپردازی مخفی و موضعی</font><br><br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/661/1982412/photo20170514010421.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><font size="3">طراحی دكوراسیون ناهار خوری و پذیرایی</font><br><br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/661/1982412/photo20170513000123.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><font size="3">دكوراسیون داخلی سبک وینتیج</font><br></div> text/html 2017-06-13T21:13:56+01:00 matn70.mihanblog.com ... ... دلگرمی زندگی http://matn70.mihanblog.com/post/927 <div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/673/2018168/photo20170613181959.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><font size="4">باد با شمع های خاموش<br>کاری ندارد!<br>اگر در سختی هستی،<br>بدان که؛<br>روشنی</font><br></div> <br> text/html 2017-06-12T15:57:34+01:00 matn70.mihanblog.com ... ... تظاهر کن خوبی http://matn70.mihanblog.com/post/926 <div align="center"><font class="text4"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/673/2018168/photo20170612200445.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font><br><br><font class="text4"><font size="4">همیشه تظاهر کن خوبی</font></font><br><font class="text4"><font size="4">حتی در حال مرگ</font></font></div> text/html 2017-06-12T15:56:51+01:00 matn70.mihanblog.com ... ... دلتنگی http://matn70.mihanblog.com/post/925 <div align="center"><font class="text4"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/673/2018168/photo20170612014926.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font><br><br><font class="text4"><font size="4">یادآوری خاطراتی که دیگه آدماش</font></font><br><font class="text4"><font size="4">نیستن خیلی غم انگیزه</font></font></div> text/html 2017-06-12T15:55:03+01:00 matn70.mihanblog.com ... ... عکس نوشته های عاشقانه http://matn70.mihanblog.com/post/923 <div align="center"><font class="text4"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/673/2018168/photo20170611015830.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font><br><br><font class="text4"><font size="4">عشق یعنی به کسی که دوسش داری</font></font><br><font class="text4"><font size="4">اختیار نابود کردنتو بدی</font></font><br><font class="text4"><font size="4">ولی اعتماد کنی که این کارو نمی کنه<br>........................................................................<br><br></font></font><font class="text4"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/673/2018168/photo20170612013852.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><font size="4"><br>هر وقت<br>از دست کسی یا چیزی ناراحت شدی<br>فقط یه لحظه به نبودنش<br>یا نداشتنش فک کن...!<br></font></font><br><font class="text4"><font size="4"><font class="text4"><font size="4">........................................................................<br><br></font></font></font></font><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/673/2018168/photo20170612015407.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><font size="4"><br>درسته هیچی ندارم<br>ولی به قلب دارم<br>که بر عکس همه<br>صادقانه عاشقته<br><br></font><br><font size="4"><font class="text4"><font size="4"><font class="text4"><font size="4">........................................................................</font></font></font></font><br></font><br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/673/2018168/photo20170613020644.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><font size="4">اتفاق خوب هر روزم باش</font></div> <br></div> text/html 2017-06-10T16:48:26+01:00 matn70.mihanblog.com ... ... تغییر کردن http://matn70.mihanblog.com/post/921 <div align="center"><font class="text4"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/673/2018168/photo20170610021326.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font><br><br><font class="text4"><font size="4">تا وقتی بد نشی</font></font><br><font class="text4"><font size="4">نمی فهمن چقد خوب بودی...</font></font></div> text/html 2017-06-10T16:43:20+01:00 matn70.mihanblog.com ... ... حقیقت تلخ http://matn70.mihanblog.com/post/920 <div align="center"><font class="text4"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/673/2018168/photo20170520222528.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font><br><br><font class="text4"><font size="4">رفتی </font></font><br><font class="text4"><font size="4">درست زمانی که </font></font><br><font class="text4"><font size="4">دوست داشتنت را اعتراف کردم<br><br>...............................................................<br><br></font></font><font class="text4"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/673/2018168/photo20170613181056.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><font size="4">رفیق<br>&nbsp;زیاد رو آدما حساب باز نکن <br>یه روزی<br>با امضای خودت<br>حسابتو خالی می کنن...!</font></font></div> text/html 2017-06-10T16:39:40+01:00 matn70.mihanblog.com ... ... یه تیکه آهنگ http://matn70.mihanblog.com/post/919 <div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/673/2018168/photo20170521235844.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></div><br><div align="center"><font size="4">منمو سیگار بیمار بیحال&nbsp; </font></div> text/html 2017-06-01T22:17:56+01:00 matn70.mihanblog.com ... ... دلتنگی http://matn70.mihanblog.com/post/918 <div align="center"><font class="text4"><font size="4"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/673/2018168/photo20170525130120.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></font><br></div><font class="text4"><font size="4"><br></font></font><div align="center"><font class="text4"><font size="4">اگر برای ابد هوای دیدن تو نیفتد از سر من...</font></font><br><font class="text4"><font size="4">چهـ کنم؟</font></font><br></div> text/html 2017-06-01T22:16:21+01:00 matn70.mihanblog.com ... ... دلتنگی http://matn70.mihanblog.com/post/917 <div align="center"><font class="text4"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/673/2018168/photo20170525130203.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font><br></div><font class="text4"><br></font><div align="center"><font class="text4"><font size="4">و خدا رحم کند این همه دلتنگی را</font></font></div> text/html 2017-06-01T22:02:32+01:00 matn70.mihanblog.com ... ... عکس کاملا متفاوت از برج ایفل http://matn70.mihanblog.com/post/916 <div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/661/1981282/photo20170601100345.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></div><br><font size="4">برج ایفل از نمای پایین</font> text/html 2017-05-28T13:21:41+01:00 matn70.mihanblog.com ... ... عکس پروفایل نام مریم http://matn70.mihanblog.com/post/915 <div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/673/2018168/photo20170504150820.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></div><div align="center">عکس پروفایل اسم مریم.طرح گرافیکی اسم مریم.عکس اسم مریم برای پروفایل.عکس اسم برای تلگرام<br></div><div align="center"><br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/673/2018168/photo20170525130549.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></div><div align="center">عکس اسم مریم برای پروفایل تلگرام.عکس اسم مریم برای اینستاگرام.عکس اسم مریم برای اینستا</div> text/html 2017-05-28T13:14:55+01:00 matn70.mihanblog.com ... ... دلتنگ اما رضا http://matn70.mihanblog.com/post/914 <div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/673/2018168/photo20170525130648.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><font size="4">زائــری بارانـی‌ام آقــا؛به دادم مـی‌رسـی؟</font><br></div> <br> text/html 2017-05-23T21:16:45+01:00 matn70.mihanblog.com ... ... داستان کوتاه و آموزنده http://matn70.mihanblog.com/post/911 <font size="3"><font size="4">داستان گنجشک و آتیش</font><br><br>گنجشکی با عجله و تمام توان به آتش نزدیک می شد و برمی گشت!<br><br>پرسیدند: «چه می کنی؟»<br><br>پاسخ داد: «در این نزدیکی چشمه آبی هست و من مرتب نوک خود را پر از آب می کنم و آن را روی آتش می ریزم.»<br><br>گفتند: «حجم آتش در مقایسه با آبی که تو می آوری بسیار زیاد است و این آب فایده ای ندارد.»<br><br>گفت: «شاید نتوانم آتش را خاموش کنم، اما آن هنگام که خداوند می پرسد زمانی که دوستت در آتش می سوخت تو چه کردی؟<br>&nbsp;پاسخ میدهم: هر آنچه از من بر می آمد!» </font> text/html 2017-05-23T21:11:22+01:00 matn70.mihanblog.com ... ... بهترین نحو باز کردن روزه! http://matn70.mihanblog.com/post/910 <div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/660/1977799/photo20170523213437.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></div><br><font size="3">چه چیزهایی برای افطار بخوریم؟<br>چه چیزهایی برای افطار نخوریم؟</font> text/html 2017-05-23T14:17:30+01:00 matn70.mihanblog.com ... ... آیا گرمای یک سر سوزن خورشید چقدر است؟ http://matn70.mihanblog.com/post/909 <font size="3"><font size="4">فقط یک سر سوزن خورشید!</font><br><br>اگر شما یک قطعه به اندازه سر سوزن از خورشید را بر روی زمین قرار دهید، وقتی در 145کیلومتر (90 مایل) از آن بایستید از شدت گرما خواهید مُرد!! </font> text/html 2017-05-23T14:16:22+01:00 matn70.mihanblog.com ... ... دهکده رنگین کمان اندونزی http://matn70.mihanblog.com/post/907 <div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/661/1981282/photo20170518084734.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></div><br><font size="4">دهکده رنگین کمان در اندونزی</font><br><br><font size="3">دولت اندونزی برای یکی از این محله های کثیف و شلوغ این کشور با صرف هزینه ای22 هزار دلاری یکی از دهکده های کثیف و نامرتب این کشور را رنگ آمیزی کرده است.</font> text/html 2017-05-23T11:33:11+01:00 matn70.mihanblog.com ... ... عکسی از مسیر بهشت http://matn70.mihanblog.com/post/906 <div align="center"><font class="text4"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/396/1186082/photo20170518174614.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font><br></div><font class="text4"><br><div align="right"><font size="4">مسیر بهشت</font><br></div><font size="3"><br></font><div align="justify"><font size="3">مسیر بهشت نام یکی از جنجالی ترین عکسها&nbsp; در اینترنت است که جنگهای بسیار زیادى سر فتوشاپ بودن آن به پا شد</font><br></div><div align="justify"><font size="3">این عکس در ایرلند گرفته شده و هیچ فتوشاپی درآن به کار نرفته است</font></div></font> text/html 2017-05-22T12:43:18+01:00 matn70.mihanblog.com ... ... دریاچه ارواح در نوشهر http://matn70.mihanblog.com/post/905 <div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/661/1981282/photo20170520162624.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></div><br><div align="justify"><font size="4">تالاب ممرز یا تالاب ارواح</font><br><br><font size="4"><font size="3">این دریاچه در 5 کیلومتری شمال روستای چلندر قرار گرفته است.</font></font><br><font size="4"><font size="3">مساحت تقریبی دریاچه حدود 210000 متر مربع است. جالی این دریاچه قرار گرفتن درخت های خشک شده در وسط آن است.</font></font><br><font size="4"><font size="3">برای دسترسی به این دریاچه نیاز به&nbsp; ماشین های کمک دار دارید و به خاطر بکر و دست نخورده بودن این منطقه امکان مواجه با حیاط وحش بسیار زیاد است.</font></font></div> text/html 2017-05-22T12:32:41+01:00 matn70.mihanblog.com ... ... جاذبه های دیدنی گلستان http://matn70.mihanblog.com/post/904 <div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/661/1981282/photo20170520131804.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></div><br><div align="justify"><font size="4">چشمه گالیکش</font><br><br><font size="4"><font size="3">تصویری زیبا از چشمه لال گالیکش واقع در استان گلستان</font></font><br><font size="4"><font size="3">گالیکش روستایی در استان گلستان است که در مسیر بزرگراه تهران مشهد واقع شده است. </font></font><br><font size="3"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9_%D9%85%D9%84%DB%8C_%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86" title="پارک ملی گلستان">پارک ملی گلستان</a> در ۱۵ کیلومتری گالیکش و <a href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%BA%D8%A7%D8%B1_%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%85&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="غار کیارام (صفحه وجود ندارد)">غار کیارام</a> از مکان‌های دیدنی آنست.</font></div> text/html 2017-05-22T12:19:33+01:00 matn70.mihanblog.com ... ... معماری شهری http://matn70.mihanblog.com/post/903 <div align="center"><font class="text4"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/396/1186082/photo20170522122405.jpg" alt="" width="462" vspace="0" hspace="0" height="559" border="0" align="bottom"></font><br></div><font class="text4"><br><div align="right"><font size="4">معماری زیبای شهر سنگاپور</font></div></font> text/html 2017-05-17T12:29:57+01:00 matn70.mihanblog.com ... ... دکوراسیون داخلی آرایشگاه زنانه http://matn70.mihanblog.com/post/902 <div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/422/1265245/photo20170505212521.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><div align="right"><font size="4">دکوراسیون داخلی آرایشگاه</font><br></div><br></div>